Váš průvodce pro osvětu v oblasti ochrany životního prostředí 

Kdo jsme

Zaměřujeme se na podporu, rozvoj a edukaci v environmentální oblasti, se zaměřením na změnu klimatu a smart environment (=chytré životní prostředí, tj. využívání moderní technologie pro mitigaci a adaptaci na změnu klimatu, vč. úspory zdrojů).

  • V současnosti působíme jako koordinátor EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) v Ústeckém kraji. Dva roky jsme byli koordinátorem EVVO pro Pardubický kraj. Hlavním cílem je zasadit se o rozvoj povědomí o ochraně životní prostředí napříč generacemi v daných krajích (ve spolupráci s regionálními ekocentry a středisky ekologické výchovy).
  • Jsme realizátorem krajských konferencí, akcí na Den Země, ekologické olympiády a dalších akcí podporující "eko-osvětu".
  • Jsme autorem Koncepce EVVO pro Středočeský kraj.
  • Školíme pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditované školení). Název vzdělávacího programu: Moderní pojetí EVVO.

 

Podporujeme činnost nadačního fondu Sedmikráska, která v současnosti realizuje projekt tvorby únikových her zaměřených na změnu klimatu pro podporu inovativní výuky na MŠ/ZŠ.

 

 

Jsme autorem a administrátorem portálu pro podporu EVVO Ekoosvěta

Aktivity naší dceřiné společnosti ADE, s.r.o.

Prostřednictvím naší dceřiné společnosti Akademie digitální ekonomiky, s.r.o. realizujeme vzdělávací, strategické a projektové aktivity se zaměřením na digitální společnost. Vzděláváme. Tvoříme strategické a koncepční materiály, které jsou podkladem pro rozvoj našich měst a regionů.